Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (17g00 - 20.05.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 18:58:49


Bài giảng Thánh lễ sai đi trong ngày bế mạc Hội Thảo Truyền Giáo loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế
 …

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết