Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (17g00 - 20.05.2018): Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 18:58:49


Bài giảng Thánh lễ sai đi trong ngày bế mạc Hội Thảo Truyền Giáo loan báo Tin Mừng cho người thành thị trong một thế giới bị tổn thương tại Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế
 …

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm