Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (18g30 - 19.05.2018): Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Thứ Bảy, 19-05-2018 | 19:00:19

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết