Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (18g30 - 20.05.2018): Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Chúa Nhật, 20-05-2018 | 20:34:30

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm