Lễ Cung hiến Thánh đường Latêranô - Kỷ niệm 286 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế: Lm. Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Thứ Sáu, 09-11-2018 | 19:42:11

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm