Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B (18g30 - 02.06.2018): Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Thứ Bảy, 02-06-2018 | 18:55:06

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm