Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B (08g00 - 03.06.2018): Lm. Giuse Nguyễn Văn Vượng, DCCT

Chúa Nhật, 03-06-2018 | 10:51:23

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm