Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B (17g00 - 03.06.2018): Lm. Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 03-06-2018 | 18:31:03

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết