Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B (18g30 - 03.06.2018): Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 03-06-2018 | 19:46:13

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm