Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B (20g00 - 03.06.2018): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 03-06-2018 | 20:24:46

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết