Lễ Mừng Kính Thánh Anphongsô Maria Liguori (18g00 - 01.08.2018): Lm. Vinhsơn Phạm Cao Quý, DCCT

Thứ Tư, 01-08-2018 | 19:43:49


 

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm