Lễ Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế - Ngày Thứ Hai (18g00 - 14.03.2018): Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thứ Tư, 14-03-2018 | 19:30:40

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm