Lễ Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Ngày Khai Mạc (18g00 - 25.06.2018): Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, DCCT

Thứ Hai, 25-06-2018 | 19:22:53

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm