Lễ Tam Nhật Kính Thánh Anphongsô Maria Liguori - Ngày Thứ Hai (18g00 - 31.07.2018): Lm. Giuse Nguyễn Văn Vượng, DCCT

Thứ Ba, 31-07-2018 | 17:59:55


 

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm