Lễ Thánh Gioan Neumann, Giám Mục - Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (18g00 - 05.01.2018): Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Thứ Sáu, 05-01-2018 | 18:21:08

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm