Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 20:33:32

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R. – đặc trách Mục vụ bảo vệ sự sống tại DCCT Sài Gòn.