Mừng Lễ "Cung hiến Thánh đường Latêranô" - Kỷ niệm 285 năm thành lập Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam

Thứ Sáu, 10-11-2017 | 18:28:53

MỪNG LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ

KỶ NIỆM 285 NĂM THÀNH LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ (1732 -2017)
MỪNG QUÝ CHA, QUÝ THẦY CÓ NGÀY KỶ NIỆM NĂM 2017

Thánh Lễ được mừng kính trọng thể
tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
vào lúc:18 giờ 00 ngày Thứ Sáu 10.11.2017
Chủ tế thánh lễ: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng 

Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự cầu nguyện cho Nhà Dòng

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ CHÚC MỪNG QUÝ CHA CÓ NGÀY KỶ NIỆM TRONG NĂM 2017

Kim Khánh Khấn Dòng  (50 năm)

 1. Cha Stanitlao  Lê Vĩnh Thủy (01.09.1967)
 2. Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy (01.09.1967)
 3. Cha Phêrô Nguyễn Thanh Liêm (01.09.1967)

Ngân Khánh Khấn Dòng  (25 năm)

 1. Cha Phaolô Nguyễn Văn Châu (01.08.1992)
 2. Cha Phêrô Đỗ Minh Trí (01.08.1992)
 3. Cha. P. A. Hoàng Minh Đức (01.08.1992)
 4. Cha G. B. Nguyễn Minh Đức (01.08.1992)
 5. Cha Máccô Bùi Quan Đức (01.08.1992)
 6. Cha Antôn Nguyễn Trần Tuấn (01.08.1992)
 7. Cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng (01.08.1992)
 8. Cha Giuse Lê Quang Uy (01.08.1992)
 9. Cha Gioankim Nguyễn Quang Minh (01.08.1992)
 10. Cha G. B. Nguyễn Công Nghiễm (01.08.1992)
 11. Cha Giuse Hồ Đắc Tâm (01.08.1992)

Ngọc Khánh Linh Mục  (60 năm)

 1. Cha Phêrô Hoàng Minh Tuấn (08.09.1957)

Cửu Tuần(90 Tuổi)

 1. Cha Lêô Lê Trung Nghĩa  (19.04.1927)

Bát Tuần  (80 Tuổi)

 1. Cha Hilariô Nguyễn Gia Tước (08.01.1937)
 2. Cha Phaolô Bùi Thông Giao (18.12.1937)

Thất Tuần  (70 Tuổi)

 1. Cha Tôma Trần Quốc Hùng (21.01.1947)
 2. Cha Phaolô Trần Văn Quang (02.05.1947)
 3. Cha Antôn Trần Thế Phiệt (12.07.1947)
 4. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên (28.09.1947)


TTMV – DCCT

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm