Nhà Hưu Dưỡng Tân Đông Củ Chi, Tĩnh Tâm Mùa Chay

Thứ Ba, 11-04-2017 | 19:01:00

Hôm thứ Hai (10/04/2017) vừa qua, các em khiếm thị thuộc Mái Ấm Thiên Ân và Mái Ấm Nhân Hậu – Bình Dương đã quy tụ lại tại nhà Hưu dưỡng Tân Đông Củ Chi để cùng với các cụ đang được nuôi dưỡng tại đây có một ngày tĩnh tâm trong Mùa Chay Thánh. Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R đã đến hướng dẫn ngày Tĩnh Tâm, cha ban bí tích Giải tội và dâng thánh lễ cho Cộng đoàn ở đây. Cùng đi với cha có một số anh chị em thiện nguyện viên. Đây là một Cộng đoàn do quý Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô phụ trách, sống linh đạo Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta sáng lập:


TTMV – DCCT

Tags: , ,