Nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về “Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”

Thứ Bảy, 03-06-2017 | 18:35:35

“Chúng tôi nói lên những nhận định và suy nghĩ này “nhân danh cộng động tín hữu Công giáo Việt nam”, vì thế chúng tôi cũng xin gửi bản văn này đến tất cả anh chị em, để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam thân yêu, đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách trong việc xây dựng đất nước thành một xã hội thật sự công bằng, dân chủ và văn minh.” (Trích dẫn lời Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam)Hội đồng Giám mục Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm