ƠN GỌI

Ngày đăng:23-06-2018

ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ

I. Mục Đích và Tôn Chỉ

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, noi gương Chúa Giêsu, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ cho những người nghèo khó như chính lời Ngài đã tuyên bổ: “Người sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.” (Hiếp pháp DCCT số 1).

II. Điều Kiện Tiếp Nhận

– Nam sinh từ 18-24 tuổi, đang học hoặc đã tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng hệ chính quy.

– Nữ sinh từ 18-25 tuổi, tốt nghiệp phổ thông trung học. (Dòng Chúa Cứu Thế Nữ, Dòng Kín)

III. Thông Tin Liên Lạc

1. Văn Phòng Ơn Gọi

       – Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thuận; Tel: 0974 311 659

       – Lm. Giuse Nguyễn Tuấn Minh; Tel: 0937 736 989

       – Thầy P.X. Nguyễn Văn Hoài; Tel: 01267 354 880

       – Email: ongoidcctvn@gmail.com

   2. Hà Nội

       – Lm. Giuse Trần Văn Hưng; Tel: 0976 627 119

   3. Thái Bình

       – Lm. Giuse Đậu Xuân Toàn; Tel: 0966 684 633

   4. Bắc Cạn

       – Lm. Giuse Phạm Văn Luật; Tel: 0937 114 553

   5. Vinh

       – Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Đường; Tel: 0912 657 262

   6. Huế

       – Lm. Augustinô Lê Quý Phi; Tel: 01677 128 504

   7. Đà Nẵng

       – Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại; Tel: 0935 569 205

   8. Châu Ổ

       – Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Duy; Tel: 0972 907 971

   9. Pleiku

       – Lm. Đaminh Đinh Thanh Minh Dương; Tel: 0903 235 197

   10. Mang Yang

       – Gia-cô-bê Nguyễn Đức Vũ Minh; Tel: 0969 716 316

   11. Nha Trang

       – Lm. Antôn Nguyễn Tấn Hùng; Tel: 0938 382 875

   12. Đà Lạt

       – Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuân; Tel: 0964 666 898

   13. Fyan

       – Lm. Gioan Phùng Bá Trung; Tel: 0163 6768 770

   14. Buôn Ma Thuật

       – Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Sơn; Tel: 0905 740 630

   15. Phan Thiết

       – Lm. G.B. Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh; Tel: 0977 563 406

   16. Tây Ninh

       – Lm. Phê-rô Nguyễn Lương Bằng; Tel: 0908 646 923

   17. Phú Dòng

       – Lm. GB Nguyễn Công Nghiễm; Tel: 0914 451 400

   18. Vũng Tàu

       – Lm. Đaminh Phan Văn Dũng; Tel: 0912 366 172

   19. Cần Giờ

       – Lm. Tôma Cao Minh Hội; Tel: 0905 368 430

   20. Sài Gòn

       – Lm. Phê-rô Nguyễn Anh Kiệt; Tel: 094 72 90 413

   21. Mỹ Tho

       – Lm. Phao-lô Trần Thanh Điền; Tel: 0121 88 77 636

   21. Bến Tre

       – Lm. Giuse Nguyễn Khánh Sơn; Tel: 0968 700 110

   22. Vĩnh Long

       – Lm. Phê-rô Phạm Xuân Lộc; Tel: 0935 174 930


BAN MỤC VỤ ƠN GỌI DÒNG CHÚA CỨU THẾ.