Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C

Thứ Bảy, 09-03-2019 | 17:10:45

Lời Chúa: Mt 9, 14-15

 

Suy Niệm:

Thật là một kinh nghiệm đau đớn cho Chúa Giêsu. Thực ra khi nghĩ về điều này, chúng ta sẽ khó có thể hiểu ngay từ lúc đầu. 

Chúa Giê-su, Ngài là con của Thiên Chúa, là Đấng Mêsia, Đấng Tạo Dựng vũ trụ, là Ngôi hai của Thiên Chúa Ba Ngôi, đã ở trong sa mạc chịu đau khổ bốn mươi ngày. Ngài đã chịu ma quỷ cám dỗ và sống giữa bầy thú hoang. Tại sao Ngài phải làm những điều này trên thế gian này, và tại sao Chúa Cha lại muốn điều này xảy đến với Chúa Giê-su? Và hơn nữa, như Tin Mừng nói, chính Thần Khí đã đưa Chúa Giê-su vào sa mạc để trải qua bốn mươi ngày đau đớn này! 

Có lẽ chúng ta ít khi suy ngẫm về những gì Chúa Giê-su đã chịu đựng và tất cả những đau khổ Ngài phải chịu trong thân phận con người của Ngài. Chắc chắn, chúng ta chỉ nghĩ về việc Chúa bị đóng đinh và điều đó thường làm lu mờ bởi sự hiểu biết của chúng ta rằng Ngài đã sống lại. Chúng ta dễ bỏ qua những đau khổ mà Ngài đã trải qua trong suốt cuộc đời của Ngài. Và cũng dễ bỏ qua lý do tại sao Ngài phải trải qua tất cả những điều đó trong nhân tính của Ngài. 

Vậy tất cả điều này nói lên điều gì? Thưa, tất cả điều này cho thấy tình yêu của Chúa dành cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nhiều đến nỗi Ngài sẵn sàng chịu đựng mọi hình thức khó khăn và đau khổ của con người để đi vào cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa có thể nhìn vào mặt chúng ta và nói rằng: “Ta đã hiểu những gì các con đang phải trải qua…vì chính Ta đã trải qua.” Đây là tình yêu. Đó là một tình yêu sâu đậm đến nỗi chính Chúa đã sẵn sàng trải nghiệm những yếu đuối và nỗi đau của chúng ta để Ngài có thể bắt gặp chúng ta ở đó. Ngài an ủi chúng ta ngay giữa lúc chúng ta đang đau khổ, và nhẹ nhàng đỡ nâng chúng ta thoát khỏi đó và đưa đến một cuộc sống mới mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và đó là tình yêu của Chúa. 

Thần Khí “đã dẫn” (bản dịch của Mát- thêu) và thậm chí “đưa” Chúa Giê-su vào trong sa mạc (bản dịch của Mác-cô). Đây là một cách nói với chúng ta rằng những trải nghiệm này là kế hoạch và ý muốn của Thiên Chúa. Đó không phải là sự áp đặt lên Chúa Giê-su một cách trùng hợp khác thường. Đó cũng không phải là điềm xấu hay là sự đau khổ đáng tiếc vô nghĩa của con người. Thưa không, Đó là đau khổ cho một mục định. Đau khổ với một ý định. Và ý định đó là để trải nghiệm và thấu hiểu được tất cả những gì chúng ta đang trải qua. 

Cám dỗ trong cuộc sống là có thật. Nó là kết quả bản chất của con người sa ngã chúng ta. Nó đến không chỉ từ sự yếu đuối nhưng còn từ ma quỷ. Sự cám dỗ có thể là một gánh nặng và gây ra nỗi đau nặng nề về mặt cảm xúc và tâm lý. Và khi sự cám dỗ đi vào trong con người chúng ta, nó gây ra nỗi đau tinh thần sâu thẳm hơn. Chúa Giê-su không bao giờ chịu khuất phục trước những cám dỗ trong sa mạc. Ngài cũng không nhượng bộ trước những cám dỗ đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của Ngài. Nhưng Ngài vẫn chịu đựng chúng và đón nhận đau đớn.

Điều này nói lên rằng Chúa Giêsu là sức mạnh và nguồn cảm hứng của chúng ta giữa bất cứ cơn cám dỗ nào xảy ra mỗi ngày. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy sự cô đơn và cô lập của một người bị đẩy vào sa mạc tội lỗi của chính chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận như thể những con thú hoang trong những đam mê rối loạn của chúng ta đang trở nên điều tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy như thể quỷ dữ đang đồng hành với chúng ta. Vâng, Chúa Giê-su cũng đã cảm thấy như vậy. Và Ngài tự do để chính Ngài trải nghiệm điều này trong nhân tính của Ngài. Đó là thánh ý Chúa Cha và hoạt động của Chúa Thánh Thần dẫn đưa Ngài đến trải nghiệm này.  

Vì những lý do này, chính Chúa Giê-su là người sẽ có thể gặp chúng ta trong sa mạc này. Chúa đã ở đó chờ đợi chúng ta, tìm kiếm chúng ta, mời gọi chúng ta. Ngài ở đó giữa bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta có thể trải qua. Và chính Ngài, Đấng đã đánh bại mọi cơn cám dỗ trong sa mạc này, Người sẽ nhẹ nhàng đưa chúng ta thoát khỏi đây. Ngài đã đi vào sa mạc để gặp chúng ta và đưa chúng ta trở về. Cũng như khi xưa các Thiên thần đã hầu hạ Chúa Giê-su trong sa mạc này, thì Ngài cũng sẽ gửi các Thiên Thần đến hướng dẫn chúng ta. 

Vì vậy, cho dù hôm nay “sa mạc” của chúng ta chỉ là một sự va chạm nhẹ trong cuộc sống, hoặc đó là một cuộc đấu tranh chống lại sự tuyệt vọng hoàn toàn. Chúa Giê-su muốn gặp chúng ta và giúp chúng ta thoát khỏi đó. Ngài đã chinh phục được sa mạc một lần và mãi mãi, nên Ngài cũng có thể chinh phục bất kỳ sa mạc nào trong cuộc đời của chúng ta. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận biết tình yêu tuyệt hảo của Ngài dành cho chúng con. Con tin rằng Ngài đã yêu chúng con đến nỗi đã chịu đựng mọi đau khổ, thấu hiểu tất cả đau khổ của chúng con, và đưa chúng con thoát khỏi sự khô khan và đau đớn. Xin dẫn chúng con vào sa mạc tâm hồn chúng con. Và ở đó, khi chúng con gặp Chúa, Xin Chúa dẫn chúng con đến nơi có vùng nước tươi mát trong lành. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. 

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: