Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Chay C

Thứ Bảy, 23-03-2019 | 15:00:38

Lời Chúa:  Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Suy Niệm

Mọi người làm vườn đều biết rằng trái tốt một phần phụ thuộc vào đất tốt. Nhưng có những yếu tố khác cũng rất quan trọng trong việc sinh trái tốt. Cây phải không có bệnh, được tưới nước và có ánh nắng mặt trời, được trồng trong môi trường ấm áp, được cắt tỉa đúng cách và có không gian đủ để phát triển. Khi có tất cả các yếu tố thì cây sẽ sinh trái tốt.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đất nơi chúng ta được trồng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và đất này là đất màu mỡ nhất có thể đạt được các đức tính trong cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa cũng tạo ra mặt trời, mưa và hơi ấm cần thiết cho sự tăng trưởng của chúng ta. Nói một cách tương tự, chúng ta phải để cho chính chúng ta được cắt tỉa. Chúng ta cũng phải để cho đất được bón phân và canh tác theo nhiều cách khác nhau. Mặc dù Chúa Giêsu là Người làm vườn trong cuộc sống của chúng ta, nhưng cũng công bằng khi nói rằng chúng ta là những người làm vườn theo nghĩa là chúng ta phải hợp tác với Chúa. Chúng ta phải dựa vào tài nguyên siêu nhiên của Đấng Tạo Hóa để đảm bảo sự phát triển lành mạnh đời sống tinh thần của chúng ta để hoa trái tốt lành, là các nhân đức, có thể được sinh ra trong cuộc sống của chúng ta.

Đoạn Tin Mừng trên đây là kết luận cho Dụ Ngôn Cây Vả. Ngay trước đoạn văn này, ông chủ của vườn nho, là Thiên Chúa Cha, đã ra lệnh chặt cây vả cằn cỗi để nó không còn làm cạn kiệt đất. Nhưng, Chúa Giêsu, Đấng Lòng Thương Xót, được Chúa Cha sai đến mảnh đất cuộc đời chúng ta. Ngài tìm cách xin thêm một cơ hội nữa và Chúa Cha bắt buộc phải cho vì yêu. Cuộc sống này là “cơ hội thêm một năm” mà Chúa Giêsu phải làm việc một cách cực lực để canh tác đất xung quanh chúng ta. Chúng ta phải hợp tác với Ngài qua việc cầu nguyện hàng ngày, trung thành với mệnh lệnh của Ngài, hy sinh với lòng yêu thương và cậy trông sự quan phòng của Ngài. Cuối cùng, nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu làm tất cả những gì Ngài mong muốn, cuộc sống của chúng ta sẽ sinh hoa trái tốt.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn về thực tế rằng, nếu cuộc sống của chúng ta không sinh hoa trái tốt, chúng ta sẽ bị “cắt tỉa.” Sinh trái tốt không phải là một điều lựa chọn mà là điều bắt buộc. Nó có một dấu hiệu rõ ràng về sự khỏe mạnh đời sống tâm linh của chúng ta và nó sẽ trở thành thước đo cho phần thưởng vĩnh cửu hoặc cái chết đời đời của chúng ta. Đừng sợ hãi bởi ngôn ngữ sắc bén mà Chúa Giêsu đã nói. Chúa đã nói điều đó trong tình yêu để chúng ta biết bổn phận thật sự là chúng ta phải sinh hoa trái tốt trong cuộc sống.

Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm về những dấu hiệu bên ngoài về đời sống thiêng liêng nội tâm của chúng ta. Chúng ta có thấy những đức tính nảy sinh từ cuộc sống của chúng ta không? Chúng ta có nhận thức được công việc Chúa muốn làm trong tâm hồn chúng ta để nuôi dưỡng và chăm bón tâm hồn chúng ta với ân sủng và lòng thương xót Chúa không? Hãy nói “xin vâng” với Chúa hôm nay và hãy để cho ân sủng của Chúa sinh dồi dào hoa trái tốt lành.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con mời Chúa ngự vào mãnh đất tâm hồn chúng con để nuôi dưỡng và chăm bón với ân sủng của Chúa. Xin hãy cắt tỉa tội lỗi chúng con và giúp chúng con bén rễ sâu vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa vì những cách mà chúng con đã không sinh hoa trái trong đời. Giờ đây, chúng con xin giao phó con người chúng con cho Chúa. Xin Chúa chăm sóc và chữa lành những bệnh tật và yếu đuối của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: