Suy Niệm Thứ 3 Tuần I Mùa Chay

Thứ Hai, 11-03-2019 | 18:17:15

Lời Chúa: Mt 6, 7-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhậm lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Suy Niệm:

“Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Đoạn Tin Mừng này trình bày cho chúng ta những ý tưởng để cho chúng ta phải phấn đấu. Nó cũng trình bày cho chúng ta những hậu quả nếu chúng ta không chịu phấn đấu cho lý tưởng này. Tha thứ và được thứ tha. Đây là hai mục tiêu mà chúng ta phải mong muốn và tìm kiếm. 

Khi sự tha thứ được hiểu đúng, thì việc mong muốn, cho đi và lãnh nhận sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng khi nó không được hiểu đúng, sự tha thứ như là một gánh nặng nề khó hiểu. Do đó, nó như là điều chúng ta không hề mong muốn. 

Có lẽ thách đố lớn nhất cho hành động tha thứ người khác là sự ý thức về “sự công bằng.” Đây là điều có thể sẽ bị mất đi khi chúng ta tha thứ. Điều này thật sự đúng khi sự tha thứ được dành cho một ai đó không yêu cầu sự tha thứ. Ngược lại, khi một người yêu cầu sự tha thứ và bày tỏ sự hối hận thật sự thì việc tha thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta sẽ không còn cảm giác bắt người xúc phạm phải “trả giá” cho những hành động sai trái của họ. Nhưng khi thiếu đi nỗi buồn từ phía người xúc phạm, điều này khiến chúng ta có cảm giác như thiếu đi sự công bằng nếu tha thứ cho họ. Đây là một cảm giác mà chúng ta khó vượt qua. 

Điều quan trọng cần chú ý là việc tha thứ người khác không bào chữa tội lỗi của họ. Tha thứ không có nghĩa là tội lỗi đã không xảy ra hoặc nó không có vấn đề gì khi xảy ra. Thay vào đó, tha thứ cho người khác thì ngược lại. Việc tha thứ thật sự là chỉ ra lỗi phạm đó, thừa nhận nó và chú tâm vào nó. Điều này thật quan trọng cho chúng ta để hiểu rõ. Bằng cách xác định tội lỗi cần được tha thứ, và sau đó tha thứ nó, sự công bằng sẽ được thực hiện trong một cách siêu nhiên. Công bằng sẽ được thực hiện bằng lòng thương xót. Và lòng thương xót đem lại một kết quả tuyệt vời hơn đối với người trao ban lòng thương xót hơn là người được ban lòng thương xót. 

Bằng việc trao ban lòng thương xót đối với tội lỗi của người khác, chúng ta trở nên được giải thoát khỏi những ảnh hưởng tội lỗi của họ. Lòng thương xót là một cách để Thiên Chúa loại bỏ tổn thương này khỏi cuộc sống của chúng ta và giải thoát chúng ta để gặp gỡ lòng thương xót của Ngài. Hơn thế nữa, Thiên Chúa đã tha thứ tội lỗi chúng ta điều mà chúng ta không bao giờ có thể xứng đáng với nổ lực của chính mình. 

Cũng cần lưu ý rằng khi tha thứ cho người khác không nhất thiết dẫn đến hoà giải. Sự hoà giải giữa hai người chỉ có thể xảy ra khi người phạm tội chấp nhận sự tha thứ được đưa ra sau khi họ thật sự khiêm tốn thừa nhận tội lỗi của họ. Hành động khiêm nhường và thanh lọc này đáp ứng cho sự công bằng ở một cấp độ hoàn toàn mới và giúp cho những tội lỗi này được biến đổi vào trong ân sủng. Và một khi đã được thay đổi, họ có thể đi xa hơn để đào sâu mối dây yêu thương giữa hai người. 

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về người mà chúng ta cần tha thứ nhất. Họ là ai và những gì họ đã từng xúc phạm đến chúng ta? Đừng ngần ngại trao ban lòng thương xót của sự tha thứ và đừng do dự khi làm như vậy. Lòng thương xót mà chúng ta trao ban sẽ mang lại sự công bằng của Thiên Chúa theo cách mà chúng ta không bao giờ có thể hoàn thành bằng sự nổ lực của chính mình. Hành động tha thứ này cũng sẽ giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng tội lỗi đó và chúng ta sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta. 

Lạy Chúa, chúng con là những tội nhân đang cần lòng thương xót của Chúa. Xin hãy giúp chúng con có trái tim đau khổ thật sự vì tội lỗi của chính mình và luôn hướng về Ngài vì ân sủng đó. Khi chúng con tìm kiếm lòng thương xót của Ngài, xin hãy giúp cho chúng con cũng biết tha thứ những tội lỗi mà người khác đã xúc phạm chúng con. Xin cho chúng con sẵn sàng tha thứ. Xin Chúa hãy giúp cho sự tha thứ đó đi sâu vào trong con người của chúng con như là một biểu hiện của lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. 

Agnes Lê chuyển dịch

Nguồn: www.mycatholic.life

Tags: