Suy Niệm Thứ 4 Tuần I Mùa Chay C

Thứ Ba, 12-03-2019 | 17:19:09

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy đám đông tụ họp đông đảo, Ðức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; họ xin dấu lạ. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômon nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

Suy Niệm:

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Nivivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

Đây là một cách thú vị để Chúa Giêsu kêu gọi dân chúng ăn năn. Nói một cách đơn giản, người dân Ni-ni-vê đã ăn năn khi Giô-na rao giảng cho họ. Tuy nhiên, những người trong thời Chúa Giêsu thì không. Kết quả là, vào cuối thời này, người dân Ni-nê-vê được giao trách nhiệm lên án những người không nghe lời Chúa Giêsu. 

Điều đầu tiên chúng ta nên rút ra từ điều này là việc lên án cho việc từ chối ăn năn về tội lỗi của chính mình là điều có thật và nghiêm túc. Chúa Giêsu đang nói về sự nguyền rủa đời đời đối với những người không nghe lời rao giảng của Ngài. Vì lời giảng dạy uy quyền của Chúa Giêsu, chúng ta nên thành tâm nhìn vào sự sẵn lòng hối cải của chính mình, hoặc những yếu đuối của chúng ta. 

Kế đến, thật quan trọng để nhận ra rằng những người bị Chúa Giêsu quở trách đã được phúc với lời giảng dạy của Chúa nhiều hơn những người thời ông Giô-na. Hãy nhớ rằng, ông Giô-na là người đàn ông đã trốn chạy Thiên Chúa lúc ban đầu và khước từ nhiệm vụ của mình. Ông ta không muốn đến Ni-ni-vê và chỉ chấp nhận thi hành sứ vụ này sau khi ông ta được mang đến đó trong bụng một con cá voi. Thật khó để tưởng tượng là Giô-na sau đó đã rao giảng một cách hết sức nhiệt thành và lời rao giảng của ông rất có hiệu quả. 

Những người dân thời Chúa Giêsu thật có phúc khi nghe những lời giảng dạy của Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta cũng vậy! Vì chúng ta có các sách Tin Mừng, có giáo lý của Hội Thánh, có các vị Thánh vĩ đại, có sự chăn dắt của Đức Thánh Cha, có các Bí Tích và nhiều hơn thế nữa… Chúng ta có vô số phương pháp để có được sứ điệp Tin Mừng trong thời đại công nghệ của chúng ta, nên chúng ta có thể dễ dàng không chú ý đến sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. 

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về việc chúng ta có sẵn sàng để đáp lại lời của Chúa Giêsu. Ngài nói với chúng ta trong những cách thức mạnh mẽ nhưng thường chúng ta không lắng nghe. Việc chúng ta không lắng nghe sẽ dẫn đến sự thất bại hoàn toàn trong việc chúng ta ăn năn hối lỗi. Nếu trường hợp này là chúng ta, chúng ta cũng hãy suy nghẫm về những lời lên án nghiêm khắc đang chờ cho những người cố chấp. Nhận thức điều này sẽ lấp đầy chúng ta bằng một nỗi sợ tốt lành và thôi thúc chúng ta lắng nghe lời rao giảng của Chúa. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa đang nói với chúng con qua nhiều cách khác nhau. Chúa giảng dạy qua kinh Thánh của Chúa, Giáo Hội của Chúa và trong đời sống cầu nguyện của chúng con. Xin hãy giúp chúng con luôn biết chú ý đến những lời giảng dạy của Chúa và đón nhận tất cả những gì Chúa đã nói với sự vâng lời và phục tùng hoàn toàn. Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con thật lòng ăn năn hối lỗi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. 

Agnes Lê chuyển dịch

Nguồn: www.mycatholic.life

Tags: