Suy Niệm Thứ 4 Tuần III Mùa Chay

Thứ Ba, 26-03-2019 | 17:05:20

Lời Chúa:  Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Suy Niệm

Đôi khi chúng ta có cảm giác như Thiên Chúa hoạt động từ từ và rất chậm. Có lẽ tất cả chúng ta đều thấy khó có thể kiên nhẫn với thời gian của Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng ta dễ có suy nghĩ rằng chúng ta hiểu biết rõ nhất về Thiên Chúa và nếu chúng ta chỉ cần cầu nguyện chăm chỉ hơn, thì chúng ta sẽ thúc đẩy được cánh tay của Thiên Chúa và cuối cùng Người sẽ ra tay, làm theo những gì chúng ta cầu xin. Nhưng đây không phải là cách Thiên Chúa làm.

Đoạn Lời Chúa ở trên sẽ cho chúng ta một số hiểu biết về cách thức của Thiên Chúa. Cách thức của Thiên Chúa thì chậm, vững chắc và hoàn hảo. Chúa Giê-su đề cập đến “luật và các ngôn sứ”, Ngài nói rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ lề luật và các ngôn sứ nhưng là để hoàn thành. Đây là sự thật. Nhưng nó đáng để xem xét kỹ hơn điều này xảy ra như thế nào.

Nó đã xảy ra qua bao ngàn năm. Phải mất thời gian để kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa được mở ra. Nhưng nó đã mở ra theo thời gian của Thiên Chúa và theo cách của Người. Có lẽ tất cả những người trong Cựu Ước đều mong chờ Đấng Thiên Sai đến và hoàn thành tất cả mọi việc. Nhưng hết ngôn sứ này nối tiếp ngôn sứ kia, đến rồi đi, và tiếp tục loan báo Đấng Thiên Sai sẽ đến. Ngay cả luật pháp trong Cựu Ước cũng là một cách chuẩn bị cho dân Thiên Chúa đón chờ Đấng Thiên Sai đến. Nhưng một lần nữa, đó vẫn là một quá trình chậm chạp trong việc hình thành lề luật, thi hành lề luật để dân Israel hiểu về luật và sau đó bắt đầu sống theo luật đó.

Ngay cả khi Đấng Mê-si-a cuối cùng đã đến, vẫn có nhiều người trong sự phấn khích và nhiệt thành muốn Ngài hoàn thành mọi việc ngay lúc đó. Họ muốn vương quốc trần gian của họ được thiết lập và họ muốn Đấng Mêsia của họ phải chiếm lấy Vương quốc của Ngài!

Nhưng kế hoạch của Chúa rất khác với trí hiểu của con người. Cách thức của Thiên Chúa vượt xa cách của chúng ta. Và cách của Người vẫn luôn vượt xa những cách của chúng ta! Chúa Giê-su đã hoàn tất tất cả những gì luật Cựu Ước và các ngôn sứ nhưng không phải theo cách mà nhiều người mong đợi.

Điều này dạy chúng ta điều gì? Thưa, dạy chúng ta phải biết kiên nhẫn nhiều hơn. Và nó dạy chúng ta quy phục Thiên Chúa, tin tưởng Thiên Chúa và hy vọng vào Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn cầu nguyện chăm chỉ và cầu nguyện tốt, chúng ta cần cầu nguyện một cách đúng đắn. Và cách cầu nguyện đúng đắn là phải cầu nguyện liên tục rằng ý Cha sẽ được thực hiện! Một lần nữa, điều này ban đầu thật khó khăn, nhưng nó trở nên dễ dàng khi chúng ta hiểu và tin rằng Chúa luôn có kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống của chúng ta và cho mọi hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta tìm thấy chính mình.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên sự kiên nhẫn và niềm xác tín vào những cách thức của Chúa. Ngài có một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống chúng ta, và kế hoạch đó rất có thể khác với kế hoạch của chúng ta. Hãy phó thác cho Chúa và để cho thánh ý của Ngài hướng dẫn chúng ta trong mọi việc.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con giao phó cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con tin tưởng rằng Chúa có kế hoạch hoàn hảo cho chúng con và cho tất cả những người con yêu quý của Chúa. Xin giúp chúng con biết kiên nhẫn để chờ đợi Chúa và để cho thánh ý của Chúa được hoàn tất trong cuộc sống chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: