Suy Niệm Thứ 5 Tuần I Mùa Chay C

Thứ Tư, 13-03-2019 | 17:30:12

Lời Chúa:Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Hãy xin thì anh em sẽ được cho, hãy tìm kiếm thì anh em sẽ tìm thấy, hãy gõ thì sẽ được mở cho anh em. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm kiếm thì sẽ tìm thấy, ai gõ thì sẽ được mở cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

Suy Niệm

Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng khi chúng ta cầu xin thì chúng ta sẽ nhận được. Khi chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm thấy. Và khi chúng ta gõ cửa, cửa sẽ được mở ra cho chúng ta. Nhưng đó có phải là những kinh nghiệm của chúng ta không? Đôi khi, chúng ta có thể cầu xin và nài xin, nhưng dường như lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lời, ít nhất là theo cách chúng ta muốn có được sự trả lời. Cho nên Chúa Giêsu có ý gì khi Ngài nói “hãy xin… hãy tìm … hãy gõ” và chúng ta sẽ nhận được?

Mấu chốt cho việc hiểu được sự khích lệ này từ Chúa Giêsu là, như lời Kinh Thánh nói ở trên, qua lời cầu nguyện của chúng ta Thiên Chúa sẽ ban những điều tốt đẹp cho những ai cầu xin. Ngài không hứa ban bất cứ điều gì khi chúng ta cầu xin; đúng hơn, Ngài hứa rằng điều gì thật sự tốt cho ơn cứu độ đời đời của chúng ta.

Điều này đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta cầu nguyện và chúng ta phải cầu nguyện điều gì?” Một cách lý tưởng là, mọi lời cầu nguyện khi chúng ta thốt ra nên để cho thánh ý của Thiên Chúa được thành sự, không hơn không kém. Duy chỉ thánh ý tuyệt vời của Thiên Chúa.

Đây là điều có thể sẽ khó cầu nguyện hơn những gì chúng ta mong đợi. Thông thường, chúng ta có khuynh hướng cầu nguyện: “Ý của chúng ta được thực hiện” hơn là “Thánh ý của Thiên Chúa.” Nhưng nếu chúng ta có thể xác tín một cách tuyệt đối rằng thánh ý của Thiên Chúa luôn tuyệt hảo và sẽ mang lại cho chúng ta “mọi sự tốt đẹp” thì việc tìm ý Chúa, cầu xin Chúa, và gõ vào cánh cửa trái tim của Ngài sẽ phát sinh ân sủng dồi dào như Thiên Chúa mong muốn ban cho chúng ta.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về cách chúng ta cầu nguyện. Hãy cố gắng thay đổi lời cầu nguyện của chúng ta để chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp mà Chúa muốn ban hơn là những điều chúng ta muốn Chúa ban cho chúng ta. Lúc đầu có thể khó tách ra khỏi ý muốn và ý chí của chúng ta, nhưng sau cùng, chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc với nhiều điều tốt lành từ nơi Ngài.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện xin cho thánh ý Chúa được thể hiện trong mọi sự. Chúng con muốn tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con biết từ bỏ ý riêng để luôn luôn tìm thánh ý Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

Agnes Lê chuyển dịch

Nguồn: www.mycatholic.life

Tags: