Suy Niệm Thứ 6 Tuần I Mùa Chay

Thứ Năm, 14-03-2019 | 17:11:57

Lời Chúa:Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

 

Suy Niệm:

Ai là những người muốn vào nước Trời ? Chắc chắn tất cả chúng ta đều muốn! Đây là mục tiêu chính cho cuộc sống của chúng ta. Và với mục tiêu này, chúng ta sẽ tìm cách mang theo chúng ta càng nhiều người càng tốt. 

Chúng ta thường không xem đây là mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống. Chúng ta không xem Thiên Đàng như là nguyên do chính khiến chúng ta ở đây trên trái đất này. Thật dễ dàng để bị lôi cuốn vào những thỏa mãn hằng ngày về những gì chúng ta gọi là mục tiêu nhỏ của cuộc sống. Đây thường là những mục tiêu như giải trí, tiền bạc, sự thành công và những thứ tương tự. Và chúng ta thường biến những mục tiêu nhỏ này thành mục tiêu duy nhất của chúng ta. 

Vậy chúng ta thì sao? Mục tiêu của chúng ta là gì? Chúng ta phấn đấu và tìm kiếm điều gì trong suốt ngày sống của chúng ta. Nếu chúng ta thành thật xem xét lại những việc làm hằng ngày, chúng ta có thể sẽ ngạc nhiên rằng chúng ta thực sự tìm kiếm những mục tiêu nhỏ bé và không quan trọng hơn chúng ta nghĩ. 

Chúa Giêsu đã  đưa ra cho chúng ta một định hướng rõ ràng trong đoạn Tin Mừng trên về cách thức đạt được mục tiêu cuối cùng của cuộc sống, đó là Nước Trời. Và con đường Ngài chỉ ra cho chúng ta chính là là sự công chính. 

Sự công chính là gì? Nó đơn giản là sự thật, đáng tin cậy. Không giả tạo. Và đặc biệt nhất, đó là sự thật trong tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Những người Pha-ri-sêu đấu tranh với việc giả vờ rằng họ là những người tốt lành thánh thiện vâng theo thánh ý Chúa. Nhưng họ không tốt trong việc này. Họ có thể làm tốt trong việc diễn xuất, và họ đã có thể thuyết phục chính bản thân và những người khác, nhưng họ không thể đánh lừa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có thể nhìn xuyên qua lớp bao phủ giả tạo và nhận ra cái bên trong. Ngài có thể thấy được rằng “sự công chính” của họ chỉ là sô diễn cho chính họ và cho người khác. 

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về sự công chính của chúng ta. Sự trung thực và chân thành của chúng ta trong việc phấn đấu nên thánh. Nếu chúng ta mỗi ngày muốn đặt Thiên Đàng như là mục tiêu cuối cùng cho chúng ta, thì chúng ta phải cố gắng làm cho mỗi mục tiêu nhỏ hằng ngày thành một sự nỗ lực trung thực nên thánh. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa Kitô hằng ngày với tất cả sự trung thực và chân thành trong tất cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Sau đó, chúng ta phải để cho sự chân thật đó chiếu tỏa ra, cho thấy những gì thật sự nằm bên dưới. Trở nên công chính, theo nghĩa đúng nhất, nghĩa là chúng ta chân thành tìm kiếm Thiên Chúa qua mỗi ngày sống. Và  chúng ta làm cho sự chân thành đó trở thành mục tiêu bất biến của cuộc sống chúng ta. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên công chính. Xin hãy giúp chúng con chân thành trong tất cả những gì chúng con làm và tất cả những gì chúng con đang tìm kiếm trong cuộc sống. Xin giúp cho chúng con luôn biết yêu mến Ngài trong từng phút giây trong mỗi ngày của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài. 

 

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: