Suy Niệm Thứ 6 Tuần III Mùa Chay

Thứ Năm, 28-03-2019 | 17:30:10

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34    

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

 

Suy Niệm

Chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy rằng hành động lớn nhất chúng ta có thể làm trong cuộc sống là yêu mến Chúa với toàn bộ con người chúng ta. Đó là yêu mến Ngài hết tâm hồn, hết trí khôn, và hết sức lực của chúng ta. Yêu mến Chúa hơn tất cả mọi sự, với tất cả sức lực khả năng con người của chúng ta, là mục tiêu kiên định mà chúng ta phải phấn đấu trong cuộc sống. Nhưng điều đó chính xác có nghĩa là gì?

Đầu tiên, giới răn yêu thương này xác định các khía cạnh khác nhau của con người chúng ta để nhấn mạnh rằng mỗi khía cạnh của con người chúng ta phải được thể hiện một tình yêu Chúa hoàn toàn. Về mặt triết học, chúng ta có thể xác định các khía cạnh khác nhau của toàn bộ con người chúng ta như sau: trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm giác, xúc cảm và ham muốn. Làm thế nào để chúng ta yêu Chúa với tất cả những điều này?

Chúng ta bắt đầu với tâm trí của chúng ta. Bước đầu tiên trong việc yêu mến Thiên Chúa là đến để nhận biết Ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta phải tìm cách hiểu biết, nhận thức thấu đáo và tin vào Chúa và tất cả những gì đã được mạc khải cho chúng ta về Ngài. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã tìm cách đi vào vào chính mầu nhiệm của cuộc sống của Thiên Chúa, nhất là qua Kinh Thánh và qua vô số điều mặc khải được đưa ra xuyên suốt lịch sử Giáo hội.

Thứ hai, khi chúng ta hiểu sâu hơn về Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã mạc khải, chúng ta tự đưa ra quyết định để tin vào Ngài và đi theo con đường của Ngài. Sự quyết định này phải tuân theo sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và trở thành một hành động của đức tin vào Ngài.

Thứ ba, khi chúng ta bắt đầu đi vào mầu nhiệm sự sống của Thiên Chúa, tin vào Ngài và tất cả những gì Ngài đã mạc khải, chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta thay đổi. Một khía cạnh cụ thể trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi là chúng ta sẽ khao khát Chúa và ý muốn của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ muốn tìm kiếm Chúa nhiều hơn. Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui khi bước theo Ngài. Và chúng ta sẽ khám phá ra rằng tất cả sức mạnh của con người chúng ta sẽ dần dần trở nên bị thiêu đốt bởi tình yêu của Chúa và đường lối của Ngài.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm về khía cạnh đầu tiên của việc yêu mến Thiên Chúa. Hãy suy ngẫm về cách bạn siêng năng tìm cách hiểu biết và nhận ra Ngài, và tất cả những gì Ngài đã mạc khải. Sự hiểu biết này phải trở thành nền tảng cho tình yêu của chúng ta với toàn bộ con người chúng ta. Bắt đầu với điều đó và để cho tất cả người khác đi theo. Một cách để làm điều này là bắt đầu một nghiên cứu về toàn bộ đức tin Công giáo của chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng để yêu mến Chúa trên tất cả mọi sự, chúng con phải đạt đến nhận biết Chúa. Xin giúp chúng con siêng năng tìm kiếm nhận biết Chúa và tìm cách khám phá tất cả những sự thật về sự sống của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã mạc khải cho chúng con. Ngày hôm nay, chúng con xin dâng hiến chính mình để khám phá kỹ hơn về sự sống và mạc khải của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: