Suy Niệm Thứ 7 Sau Lễ Tro

Thứ Sáu, 08-03-2019 | 17:30:58

Lời Chúa:Lc 5, 27-32

 

Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Ðức Giêsu rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Ðức Giêsu đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

 

Suy Niệm:

Bác sĩ sẽ làm gì nếu không có bệnh nhân? Nếu không có ai bị bệnh thì sao? Bác sĩ sẽ trở nên nghèo vì không có việc làm. Do đó, theo nghĩa nào đó, thật công bằng khi nói rằng bác sĩ cần bệnh nhân để hoàn thành vai trò của mình.

Điều tương tự ở đây được nói về Chúa Giê-su. Ngài là Đấng Cứu Độ thế giới. Nhưng nếu không có tội nhân thì sao? Cái chết của Chúa Giê-su sẽ là vô ích và lòng thương xót của Ngài sẽ không cần thiết. Do đó, theo nghĩa nào đó, chúng ta có thể kết luận rằng Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ thế gian, Ngài cần những người tội lỗi. Ngài cần những người đã quay lưng lại với Ngài, vi phạm luật của Thiên Chúa và xúc phạm phẩm giá của họ cũng như phẩm giá của người khác,và đã hành động trong một cách thức ích kỷ và tội lỗi. Chúa Giê-su cần những tội nhân. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ. Một Đấng Cứu Độ cần những người cần được cứu để cứu. Chúng ta có hiểu điều đó không?

Điều này rất quan trọng để hiểu bởi vì khi chúng ta hiểu chúng ta bất chợt nhận ra rằng đến với Chúa Giê-su dù với sự bẩn thỉu của tội lỗi vẫn mang lại niềm vui lớn lao cho Trái tim của Ngài. Nó mang lại niềm vui vì Ngài có thể hoàn thành sứ mệnh Chúa Cha trao cho Ngài, thực thi lòng thương xót của Ngài như là Đấng Cứu Độ duy nhất.

Hãy để Chúa Giê-su hoàn thành sứ mạng của Ngài. Hãy để Chúa Giê-su trao ban lòng thương xót cho chúng ta! Chúng ta làm điều này bằng cách đến với Ngài trong tình trạng đang bị tổn thương và tội lỗi, không xứng đáng với lòng thương xót và chỉ xứng đáng với sự nguyền rủa đời đời. Đến với Chúa Giê-su bằng cách này tức là để cho Ngài hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó cho Ngài. Trong một cách cụ thể, Chúa Giêsu biểu lộ trái tim đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa Giê-su cần chúng ta để hoàn thành sứ vụ của Ngài. Hãy cho Ngài món quà này và để Ngài là Đấng Cứu Độ đầy lòng thương xót của chúng ta.

Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa từ một quan điểm mới. Hãy nhìn nó từ quan điểm của Chúa Giê-su như là một thầy thuốc của Thiên Chúa, Đấng mong muốn hoàn tất sứ mạng chữa lành của Ngài. Ngài cần chúng ta biết thừa nhận tội lỗi của chúng ta và hãy mở lòng ra để cho Ngài chữa lành. Do đó, chúng ta hãy để cho những cánh cổng của lòng thương xót tuôn đổ đầy tràn trong thời đại của chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Độ và là Vị Thầy Thuốc của Thiên Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa  đã đến cứu chữa chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa đã thể hiện lòng thương xót của Ngài trong cuộc sống của chúng con. Xin hãy giúp chúng con biết khiêm nhường để chúng con có thể mở lòng ra đón nhận ơn chữa lành của Chúa. Và qua món quà ơn cứu độ, chúng ta hãy để cho Chúa  thể hiện Lòng Thương Xót của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: