Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Thứ Hai, 03-06-2019 | 17:00:02

Lời Chúa: Ga 17,1-11a

Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.

“Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con ; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con ; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian ; phần con, con đến cùng Cha.”

Suy Niệm

Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.”

Ban vinh quang cho Con là một hành động của Chúa Cha, nhưng cũng là một hành động mà tất cả chúng ta nên chú ý!

Trước hết, chúng ta nên nhận ra “giờ” mà Chúa Giêsu nói đến là giờ đóng đinh của Ngài. Lúc đầu, điều này có thể là một khoảnh khắc buồn. Nhưng, từ góc độ thiêng liêng Chúa Giêsu coi đó là giờ vinh quang của Ngài. Đó là giờ mà Ngài được Cha trên trời tôn vinh vì Ngài hoàn tất một cách tuyệt vời thánh ý Chúa Cha. Ngài đã đón nhận hoàn toàn cái chết của mình vì ơn cứu độ nhân loại.

Chúng ta cũng phải nhận ra điều này từ quan điểm của con người chúng ta. Từ quan điểm cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải thấy rằng giờ này là một điều gì đó mà chúng ta có thể liên tục đón nhận và mang lại hoa trái. Giờ phút của Chúa Giêsu là một điều gì đó mà chúng ta phải liên tục sống. Làm thế nào để sống? Thưa, bằng cách không ngừng đón nhận Thánh giá trong cuộc sống của chúng ta để thập giá này cũng là một khoảnh khắc vinh quang. Khi làm điều này, thập giá của chúng ta có một viễn cảnh thiêng liêng trở nên được thánh hóa để trở thành nguồn ân sủng của Thiên Chúa.

Vẻ đẹp của Tin Mừng là mọi đau khổ chúng ta chịu đựng, mỗi thập giá chúng ta mang theo, là một cơ hội để biểu lộ Thánh giá của Chúa Kitô. Chúng ta được Ngài kêu gọi để không ngừng làm vinh quang Ngài bằng cách sống mầu nhiệm đau khổ và cái chết của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm những khó khăn trong cuộc sống chúng ta. Và hãy biết rằng, trong Chúa Kitô, những khó khăn đó có thể chia sẻ trong tình yêu cứu chuộc của Ngài nếu chúng ta sống kết hợp với Ngài.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin phó thác thập giá và những khó khăn của chúng con cho Chúa. Chúa là Thiên Chúa và Chúa có thể biến đổi mọi sự thành vinh quang. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: