Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

Chúa Nhật, 31-03-2019 | 17:20:39

Lời Chúa:

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 

Suy Niệm

Thật vậy, đứa trẻ vẫn sống và viên sĩ quan tràn ngập niềm vui khi trở về nhà thấy con mình đã được chữa lành. Sự chữa lành này diễn ra cùng lúc với Chúa Giêsu nói rằng con ông sẽ được chữa lành.

Một điều thú vị cần lưu ý về đoạn văn này là sự tương phản của những lời nói của Chúa Giêsu. Lúc đầu, có vẻ như Chúa Giêsu đang tức giận khi Ngài nói, ““Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Nhưng sau đó, Chúa Giêsu ngay lập tức chữa lành cho cậu bé khi Ngài nói với viên sĩ quan, con trai của ông sẽ sống. Tại sao lại có sự tương phản rõ ràng trong lời nói và hành động của Chúa Giêsu?

Chúng ta nên lưu ý rằng những lời ban đầu của Chúa Giêsu không phải là một lời chỉ trích; đúng hơn, chúng chỉ đơn giản là những lời của sự thật. Chúa Giêsu nhận ra rằng thực tế có nhiều người thiếu niềm tin, hoặc ít là yếu về đức tin. Ngài cũng thấy rằng những dấu chỉ và dấu lạ đôi khi cũng có ích cho mọi người để giúp họ có được niềm tin. Mặc dù nhu cầu nhận thấy những dấu chỉ và dấu lạ không phải là lý tưởng, nhưng Chúa Giêsu vẫn sử dụng nó. Ngài đã dùng ước muốn xin một phép lạ này như một cách trao ban đức tin.

Điều quan trọng cần hiểu là mục tiêu tối thượng của Chúa Giêsu không phải là sự chữa lành thể xác, mặc dù đây là một hành động của tình yêu vĩ đại; đúng hơn, mục tiêu cuối cùng của Chúa Giêsu là tăng thêm niềm tin của người sĩ quan này bằng cách tặng cho ông món quà chữa lành cho con ông ta. Điều này rất quan trọng để hiểu bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống từ Chúa Giêsu sẽ có mục tiêu của nó để làm tăng thêm đức tin của chúng ta. Đôi khi, điều này diễn ra dưới dạng các dấu lạ, trong khi vào những thời điểm khác, đó có thể là sự hiện diện của Chúa ở giữa cơn thử thách mà không có bất kỳ dấu chỉ hay điều kỳ diệu nào. Mục tiêu mà chúng ta phải phấn đấu là đức tin bằng cách để cho bất cứ điều gì Chúa muốn làm trong cuộc sống của chúng ta để trở thành nguồn mạch gia tăng niềm tin của chúng ta.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên niềm tin của chính bạn. Hãy suy nghĩ để biện phân những hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta để những hành động đó mang lại niềm tin lớn lao hơn. Hãy bám vào Chúa, hãy tin rằng Ngài yêu thương chúng ta. Hãy biết rằng Ngài có câu trả lời mà chúng ta đang cần và hãy tìm kiếm Ngài trong mọi sự. Ngài sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Lạy Chúa, xin hãy gia tăng đức tin của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa đang hoạt động trong cuộc sống và khám phá tình yêu hoàn hảo của Chúa trong tất cả mọi sự. Khi chúng con thấy Chúa hoạt động trong cuộc sống, xin hãy giúp chúng con nhận biết tình yêu hoàn hảo tuyệt vời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: