Suy Niệm Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh

Thứ Tư, 29-05-2019 | 17:00:29

Lời Chúa: Ga 16, 16-20

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’?” Vậy các ông nói: “ ‘Ít lâu nữa’ nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì!” Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Suy Niệm

“Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)

Đau buồn, thương tiếc và thậm chí khóc lóc là một phần của cuộc sống. Trẻ em thường sẽ khóc khi gặp khó khăn, nhưng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nỗi thương tiếc và đau khổ trong suốt cuộc đời.

Trong đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu nói cho các Tông đồ rằng nỗi thương tiếc và đau buồn sẽ là một phần trong cuộc sống của họ. Đây là một tuyên bố rất rõ ràng và rất thực tế của Chúa Giêsu. Đó là một hành động của tình yêu mà Chúa Giêsu đặt ra trước các Tông đồ về những khó khăn sắp tới mà họ sẽ phải đối mặt.

Điều đáng nói ở đây là Chúa Giêsu tuân theo tuyên bố này với niềm hy vọng rằng nỗi đau buồn của họ sẽ trở thành niềm vui. Đây là phần quan trọng nhất trong những gì Chúa Giêsu nói.

Điều này cũng tương tự trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu không hứa với chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta sẽ thoát khỏi khó khăn và đau đớn. Ngài không nói với chúng ta rằng theo Ngài có nghĩa là tất cả sẽ dễ dàng trong cuộc sống. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi theo những bước chân của Ngài nếu chúng ta chọn đi theo Ngài. Ngài đã đau khổ, đã bị ngược đãi và cuối cùng đã bị giết chết. Và điều này sẽ thật bi thảm nếu cuối cùng Ngài không sống lại từ cõi chết, lên thiên đàng và biến tất cả đau khổ và buồn phiền trước đó trở nên những phương tiện cứu độ thế giới.

Nếu chúng ta đi theo bước chân của Ngài, chúng ta cần nhận ra nỗi đau buồn trong cuộc sống của mình như một phương tiện ân sủng cho nhiều người. Nếu chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn của cuộc sống với niềm tin và hy vọng, thì không có gì có thể khiến chúng ta thất vọng và mọi thứ sẽ có thể được dùng cho vinh quang của Thiên Chúa và sẽ mang lại niềm vui lớn cho chúng ta.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên những lời nói của Chúa Giêsu. Hãy biết rằng Chúa không chỉ nói với các Tông đồ của Ngài mà còn nói với chúng ta. Đừng để bị tai tiếng hay bị sốc khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Đừng tuyệt vọng khi chúng ta gặp đau khổ. Hãy phó thác mọi sự cho Chúa và để Ngài biến nó thành niềm vui mà Ngài đã hứa với chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con phó thác cho Chúa tất cả đau khổ trong cuộc sống chúng con. Chúng con xin trao vào tay Chúa nỗi đau buồn, những khó khăn, và những hoang mang của chúng con. Chúng con tin tưởng rằng Chúa là Đấng toàn năng và mong muốn biến đổi tất cả mọi thứ trở nên khí cụ làm vinh quang Chúa. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng trong những lúc tuyệt vọng và niềm tin tưởng khi cuộc sống khó khăn. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: