Suy Niệm Thứ Sáu Sau Lễ Tro

Thứ Năm, 07-03-2019 | 17:30:20

Lời Chúa: Mt 9, 14-15

Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Khách dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.”

 

Suy Niệm:

Chúng ta đã sẵn sàng cho những ngày thứ Sáu trong Mùa Chay chưa? Mỗi thứ Sáu trong Mùa Chay là ngày buộc phải kiêng thịt. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy hiểu rõ sự hy sinh nhỏ bé này trong sự hợp nhất với toàn thể Giáo hội. Thật có phúc khi chúng ta dâng sự hy sinh trọn vẹn cho toàn thể Giáo hội.

Những ngày thứ sáu trong mùa Chay (thực ra là suốt cả năm) cũng là những ngày mà Giáo hội yêu cầu chúng ta thực hiện một số hình thức sám hối. Kiêng thịt chắc chắn rơi vào trong những hình thức đó, trừ phi chúng ta không thích thịt và thích cá. Những quy định này cũng không nhiều cho một sự hy sinh. Điều quan trọng nhất để hiểu những ngày thứ sáu trong mùa Chay đó là ngày dành cho sự hy sinh. Chúa Giê-su đã hiến dâng sự hy sinh cuối cùng trong ngày thứ sáu và chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng vì chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta không nên do dự dâng sự hy sinh của chính mình và cố gắng kết hợp sự hy sinh của chúng ta với sự hy sinh của Chúa. Tại sao chúng ta phải làm điều đó?

Trọng tâm của câu trả lời cho câu hỏi này là một sự hiểu biết cơ bản về sự chuộc lại những lỗi lầm.Việc hiểu biết về giáo huấn độc nhất và uyên thâm của Giáo hội Công Giáo về điều này là rất quan trọng. Với tư cách là người Công giáo, chúng ta phải chia sẻ một niềm tin chung với các Kitô hữu khác trên khắp thế giới rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ duy nhất của thế gian. Con đường duy nhất để lên Thiên Đàng là ngang qua sự cứu chuộc được chiến thắng bởi Thập Giá của Ngài. Theo nghĩa nào đó, Chúa Giê-su “đã trả giá” chịu chết cho những tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chấp nhận hình phạt của chúng ta.

Nhưng với những gì đã nói, chúng ta phải hiểu vai trò và trách nhiệm của mình trong việc đón nhận món quà vô giá này. Đó không chỉ đơn giản là một quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta khi Người nói: “Ta đã trả giá, bây giờ các ngươi hoàn toàn thoát khỏi lưỡi hái.” Nhưng không, chúng ta tin rằng Thiên Chúa nói một điều gì đó còn hơn lời này: “Ta đã mở cánh cửa cho ơn cứu rỗi ngang qua đau khổ và cái chết của Ta. Bây giờ, Ta mời các con bước vào cánh cửa đó với ta và hợp nhất những khổ đau của các con với đau khổ của Ta để những đau khổ của Ta kết hợp với đau khổ của các con sẽ mang lại cho các con ơn cứu độ và được tự do khỏi tội lỗi.” Vì vậy theo nghĩa nào đó, chúng ta không phải “thoát khỏi lưỡi hái” thay vào đó, giờ đây, chúng ta có một con đường dẫn đến sự tự do và ơn cứu rỗi bằng cách kết hợp cuộc sống, đau khổ và tội lỗi của chúng ta với Thập Giá của Chúa Kitô. Là người Công Giáo, chúng ta phải hiểu rằng ơn cứu độ đã phải trả giá và cái giá đó không chỉ là cái chết của Chúa Giê-su, mà còn là sự sẵn sàng tham gia của chúng ta vào sự đau khổ và cái chết của Ngài. Đây là cách mà sự hy sinh của Chúa biến đổi những tội lỗi của chúng ta một cách rõ ràng.

Những ngày thứ sáu trong mùa Chay là những ngày mà chúng ta đặc biệt được mời gọi để kết hợp chính chúng ta với sự hy sinh của Chúa Giê-su, một cách tự nguyện và tự do. Sự hy sinh của Chúa Giêsu đòi hỏi nơi Ngài lòng vị tha tuyệt đối và từ bỏ chính mình. Những hành động nhỏ như an chay, kiêng khem và những hình thức bỏ mình mà chúng ta lựa chọn, nhằm loại bỏ những ý muốn của chúng ta để kết hợp với thánh ý của Chúa và kết hợp hoàn toàn hơn chính con người chúng ta với Chúa Kitô để đón nhận được nhiều ân sủng của ơn cứu độ.

Hôm nay chúng ta hãy suy ngẫm dựa trên những hy sinh nhỏ bé mà chúng ta được mời gọi để thực hiện trong mùa Chay này và đặc biệt là vào các ngày thứ sáu trong mùa Chay. Hãy chọn lựa sự hy sinh ngay hôm nay và chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là cách tốt nhất để tham gia vào sự kết hợp trọn vẹn hơn với Vị Cứu Tinh của thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con chọn ngày này để trở nên một với Chúa trong đau khổ và cái chết của Ngài. Chúng con xin dâng lên Chúa những đau khổ và tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy tha thứ tội lỗi chúng con và hãy làm cho những đau khổ chúng con được biến đổi bởi những đau khổ của Chúa để chúng con có thể chia sẻ niềm vui Phục Sinh của Ngài. Xin cho những hy sinh nhỏ bé và những việc làm bỏ mình của chúng con trở nên sự kết hợp trọn vẹn của chúng con với Chúa. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags:

Có thể bạn quan tâm