Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro

Thứ Ba, 05-03-2019 | 17:21:21

Lời Chúa:Mt 6, 1-6.16-18

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín ẩn. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

 

Suy Niệm:

Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương. Vì chúng con đã đắc tội với Chúa. (Tv. 51)

Sự thương xót. Đó là tất cả những gì chúng ta muốn nói đến. Khi chúng ta bắt đầu Mùa Chay, nơi tuyệt vời để bắt đầu chính là sự hiểu biết rõ ràng hơn về lòng thương xót.

Thông thường khi chúng ta nghĩ về Mùa Chay, chúng ta thường nghĩ về nó với một nỗi sợ hãi. Chúng ta hay nghĩ: “Tôi phải từ bỏ một vài thứ.” Nhưng nếu đó là suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta đang đánh mất một điểm quan trọng. Tôi có phải “từ bỏ một vài thứ không?” Có và không. Điều này thật đúng vì Thiên Chúa muốn chúng ta từ bỏ điều gì đó và Người đã nói cho chúng ta thi hành việc bỏ mình và kiềm chế những ham muốn ngang qua Giáo hội của Người. Tuy nhiên đây là một lời mời gọi để ban ân sủng hơn là sự áp đặt một gánh nặng.

Từ bỏ một vài thứ thực sự là tất cả những gì cần thiết để đi sâu vào lòng thương xót dồi dào của Chúa. Đó là việc được giải thoát khỏi tất cả những gì đang ràng buộc chúng ta và nó giúp chúng ta trải nghiệm cuộc sống mới mà chúng ta đang tìm kiếm. Từ bỏ vài thứ có thể được đề cập đơn giản như nhịn ăn uống. Hoặc, nó cũng có thể là bất cứ hành động cố ý nào mà đòi hỏi chúng ta bỏ mình. Nhưng đây là điều tốt! Tại sao? Bởi vì nó giúp củng cố tinh thần và ý chí của chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên mành mẽ trong tinh thần và trong ý chí. Nó cũng cố chúng ta để quyết tâm hơn đáp lại lời xin vâng với Thiên Chúa một cách trọn vẹn. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ bị kiểm soát bởi những cảm xúc và những ham muốn. Chúng ta luôn bị thúc đẩy làm điều này hoặc điều kia. Chúng ta thường để những  động lực hãy những ham muốn đó kiểm soát chúng ta. Việc bỏ mình sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ để kiểm soát những chiều hướng không tốt thay vì chúng ta sẽ bị chúng kiểm soát. Đây là điều cần được áp dụng nhiều hơn là chỉ áp dụng thực phẩm và đồ uống. Nó áp dụng cho nhiều thứ trong cuộc sống bao gồm cả đời sống đức hạnh, nhất là lòng bác ái.

Lòng thương xót là tất cả những gì về lòng bác ái. Đó là tình yêu theo cách Thiên Chúa muốn chúng ta yêu. Đó là sự tự do để cho tình yêu thiêu huỷ chúng ta và chiếm lấy chúng ta, cuối cùng, tất cả những gì chúng ta muốn làm là tình yêu. Điều này có thể khó để thiết lập trong cuộc sống chúng ta nhưng đó là nguồn mạch của niềm vui và sự tròn đầy của chúng ta.

Lòng xót thương cụ thể là một hành động của tình yêu, theo một nghĩa nào đó, hành động này không được xứng đáng bởi một ai đó. Đó là một món quà miễn phí được tặng hoàn toàn từ động lực của tình yêu. Và đây chính xác là tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa là tất cả lòng thương xót. Và nếu chúng ta đón nhận lòng thương xót đó thì chúng ta cũng phải cho đi. Nếu chúng ta muốn cho đi, chúng ta cần phải vứt bỏ chính mình để cho đi lòng thương xót. Điều này được thực hiện phần nào bằng những hành động nhỏ bé bỏ mình của chúng ta.

Vì vậy, hãy biến điều này thành một mùa Chay tuyệt vời, nhưng đừng bế tắc khi nghĩ rằng những hy sinh cho mùa Chay thật nặng nề. Chúng ta là một phần thiết yếu của con đường dẫn đến sự sống mà Chúa muốn trao ban cho chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mùa Chay này thật sự sinh hoa trái trong cuộc sống chúng con. Có thể đó là một ân sủng và niềm vui để đón nhận tất cả những gì Ngài muốn ban cho chúng con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: