Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay C

Thứ Ba, 19-03-2019 | 17:11:25

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

17 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:18 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người,19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”

20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”22 Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? ” Họ đáp: “Thưa uống nổi.”23 Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”

24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.25 Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

 

Suy Niệm:

Chúng ta rất dễ có những ý định tốt lành, nhưng như vậy đã đủ chưa? Đoạn Tin Mừng ở trên đã được Chúa Giêsu nói với anh em Giacôbê và Gioan sau khi người mẹ của họ đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài hứa với bà rằng hai đứa con trai của bà sẽ ngồi bên phải và bên trái khi Ngài ngự trên ngai của Ngài. Có lẽ bà ta hơi táo bạo khi cầu xin Chúa Giêsu về điều đó, nhưng rõ ràng đó là một tình yêu của người mẹ.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bà ta đã không thực sự nhận ra điều bà ta cầu xin. Và nếu bà ta nhận ra điều mình cầu xin, bà ta có thể đã không xin Chúa Giêsu ân huệ này. Chúa Giêsu đang đi lên Giê-ru-sa-lem nơi Ngài sẽ vác lấy thập giá và chịu đóng đinh. Và chính trong bối cảnh này, Chúa Giêsu đã được cầu xin liệu Giacôbê và Gioan có thể cùng với Ngài ngồi trên ngai vinh hiển của Ngài không? Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu yêu cầu hai môn đệ này, “Các con có uống chén mà Thầy sẽ uống không?” Họ đáp lại, “chúng tôi có thể.” Và Chúa Giê-su xác nhận điều này bằng cách nói với họ, “Chén của Thầy anh em sẽ được uống.”

Họ được Chúa Giêsu mời đi theo bước chân của Ngài và can đảm hiến mạng sống mình một cách hy sinh vì tình yêu của người khác. Họ đã từ bỏ tất cả nỗi sợ hãi và sẵn sàng thưa “xin vâng” đối với thập giá của họ khi họ tìm cách phục vụ Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài.

Theo Chúa Giêsu không phải là điều chúng ta làm nửa vời. Nếu chúng ta muốn trở thành một môn đệ đích thực của Chúa Kitô, thì chúng ta cũng cần phải uống chén Máu Thánh Châu Báu của Ngài vào nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta. Và chúng ta được nuôi dưỡng bởi Máu Thánh Chúa để luôn sẵn sàng hiến thân cho một sự hy sinh toàn diện. Chúng ta cần sẵn sàng cho đi và không giữ lại bất cứ điều gì, ngay cả khi điều đó mang ý nghĩa là điều hy sinh lớn lao nhất.

Thật vậy, rất ít người sẽ được gọi để trở thành những vị tử đạo theo nghĩa đen như những Tông Đồ này, nhưng chúng ta TẤT CẢ được kêu gọi là những vị tử đạo về tinh thần. Điều này có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn hiến mình cho Chúa Kitô và thánh ý của Ngài đến nỗi hy sinh chính mình.

Hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm khi Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi này, “Con có thể uống chén thánh mà Ta sẽ uống không? Chúng ta có thể sẵn lòng cho đi tất cả mọi thứ, không giữ lại gì không? Tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa và những người khác có thể trọn vẹn đến nỗi chúng ta là một vị tử đạo theo đúng nghĩa của từ này không? Quyết tâm thưa “xin vâng” uống chén Máu Thánh Châu Báu của Chúa và hàng ngày hiến dâng cuộc sống của chúng ta trong sự hy sinh trọn vẹn. Thật giá trị khi chúng ta có thể làm điều đó!

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và yêu mến mọi người một cách trọn vẹn đến nỗi chúng con sẵn sàng cho đi và không giữ lại gì. Xin cho chúng con biết chú tâm vào Chân Lý của Chúa và ý muốn chúng con theo thánh ý của Chúa. Xin Máu Thánh Châu Báu của Chúa làm cho chúng con nên mạnh mẽ trên hành trình này để chúng con có thể bắt chước tình yêu hy sinh và hoàn hảo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài.

 

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life