Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh

Thứ Ba, 28-05-2019 | 18:48:48

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy Niệm

Chúng ta đang tiến gần hơn đến ngày Lễ Ngũ Tuần, nên chúng ta tiếp tục chú tâm vào Chúa Thánh Thần. Đoạn Tin Mừng hôm nay đặc biệt nói đến Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự Thật.

Thật thú vị khi Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần dưới danh hiệu này. Ngài giải thích rằng Ngài có nhiều điều hơn để nói với họ, nhưng bây giờ họ không có sức chịu nổi. Nói cách khác, “sự Thật” thì nhiều đến nỗi họ không có sức chịu nổi trừ khi Chúa Thánh Thần sống trong họ và dạy dỗ họ. Điều này cho chúng ta hai cái nhìn sâu sắc tuyệt vời đáng suy ngẫm.

Trước hết, nếu chúng ta chưa thực sự mở lòng cho quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần thì chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta không có sức hiểu được sự Thật. Chúng ta không thể hiểu được những sự thật sâu xa của Thiên Chúa và chúng ta không thể tin những sự thật ấy trừ khi Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta. Đó là một suy nghĩ đáng sợ khi Chúa Thánh Thần không hoàn toàn sống trong một ai đó thì người đó bị bỏ lại trong bóng tối. Và thật đáng buồn vì họ thậm chí sẽ không nhận ra mình đang ở trong bóng tối!

Nếu điều đó không có ý nghĩa thì có lẽ chúng ta cũng chịu đựng một chút gì đó vì thiếu Thần Khí sự Thật. Tại sao? Thưa bởi vì khi Thần Khí sự Thật sống bên trong chúng ta, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta biết sự Thật.

Kế đến, khi chúng ta hoàn toàn mở rộng tâm trí của mình với Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ trở nên đói khát Sự Thật. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta đến tất cả sự thật. Và một trong những hiệu quả khi được hướng dẫn vào trong tất cả sự thật là chúng ta sẽ ngạc nhiên với cuộc hành trình đó. Chúng ta sẽ kinh ngạc trước sự hiểu biết về những điều mở ra trong tâm trí chúng ta. Và chúng ta sẽ có thể hiểu ý nghĩa của mọi thứ theo một cách mới. Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn hoàn hảo và là cuộc hành trình hướng đến sự Thật vinh quang.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm dựa trên sự Thật. Làm thế nào chúng ta mở lòng ra với sự Thật? Làm thế nào chúng ta nắm bắt một cách đầy đủ những gì Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta? Hãy mở lòng hơn với Chúa Thánh Thần và tìm kiếm tất cả những gì Ngài muốn mạc khải cho chúng ta.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến thiêu đốt cuộc sống chúng con. Xin dạy chúng con và hướng dẫn chúng con đi vào Sự thật. Lạy Chúa Thánh Thần, Lạy Chúa Giêsu, Lạy Cha là Đấng Lòng Thương Xót, chúng con tín thác vào Chúa.

TTMV-DCCT chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: