Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (17.03.2018): Càng thêm đố kỵ

Thứ Sáu, 16-03-2018 | 17:00:55

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53)

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người.

Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”.

Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.


Suy niệm:

Thường thường người ta ai cũng cầu xin cùng Chúa cho được ơn khôn ngoan sáng suốt để cư xử với mọi người. Có những người khác thì xin cho được hồn an xác mạnh, nhưng ít kẻ cầu xin cho được vác thánh giá Chúa, chịu đau khổ vì Chúa.

Thánh nữ Magaritta thuật lại rằng: Một hôm Chúa hiện ra và phán bảo tôi như sau: Hai điều sau đây con muốn chọn điều nào? Một là được khỏe mạnh, lòng trí luôn vui hưởng sự ngọt nào êm ái, được bề trên tín nhiệm, chị em quí mến và người ngoài cảm phục. Hai là phải ốm đau bệnh tật, chịu bề trên thử thách, chị em khinh dể, luôn luôn cay đắng, tứ bề khổ cực… Nghe vậy, tự nhiên lòng tôi xao xuyến âu lo. Tôi sấp mặt xuống đất và than thở cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, con chẳng dám chọn điều nào cả, nhưng điều nào đẹp lòng Chúa hơn, thì xin Chúa chọn thay cho con con đường Thập Giá, vì chỉ có Thánh Giá mới làm đẹp lòng Cha hơn cả. Và chỉ ai yêu mến Thánh Giá mới thực sự giống Cha hoàn toàn”.

Cũng chính lúc ấy, Chúa cho tôi xem thấy tất cả những khốn khó trong cuộc đời tôi. Tôi rùng mình kinh khiếp, nhưng sau khi suy nghĩ tôi cảm nhận được rằng: “Yêu thương ai thì sẽ trao tặng những gì quí giá nhất cho người mình yêu”. Chúa Giêsu sẽ ban cho những kẻ Ngài yêu thương, ngoài nước Thiên Ðàng và chẳng còn gì quí giá hơn Thập Giá. Và thánh nữ Magaritta đã chịu mọi đau khổ, bị bạc đãi, phải vác lấy những Thập Giá trong suốt 20 năm trường. Thánh nữ tâm sự như sau: “Nếu không có Chúa nâng đỡ thì tôi không có sức nào chịu đựng được”.

Anh chị em thân mến!

Qua bao nhiêu thế hệ, kể từ khi Chúa Giêsu xuống trần gian rao giảng Tin Mừng, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, mở đầu một giai đoạn lịch sử cứu rỗi mới, nhưng lúc nào cũng có những con người cứng lòng chối bỏ Chúa. Và ngược lại thì cũng có nhiều tâm hồn chân thành tin yêu Chúa, sống kết hợp với Chúa như trường hợp các vị chư thánh trong Giáo Hội.

Thánh nữ Magaritta đã được ơn đặc biệt sống kết hợp với Thập Giá của Chúa, để phổ biến khắp nơi lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhiều người, kể cả những vị bề trên trực tiếp của thánh nữ cũng đã hơn một lần hiểu lầm thánh nữ cho rằng, thánh nữ có lòng đạo đức giả hình. Tuy nhiên, thánh nữ vẫn trung thành với ơn gọi theo Chúa cho đến cùng.

Ðức Đáng kính Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách “Ðường Hy Vọng” đã khuyến khích các người con tinh thần của mình như sau: Con tin tưởng và theo gương thánh Phaolô; khi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của ngôn ngữ hay khoa khôn ngoan để rao giảng chính trị của Thiên Chúa. Quả thật, tôi đã quyết định là giữa anh em tôi không muốn biết gì ngoài Ðức Giêsu Kitô, mà là Ðức Giêsu Kitô bị đóng đinh Thập Giá. Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời, đó là một cuộc cách mạng sáng chói không thể che đậy được, mãnh lực không thể cầm hãm được. Kinh nghiệm của 20 thế kỷ nay cho thấy rõ điều đó, và nhiều người can đảm phục vụ cho sự khôn ngoan ấy. Tuy nhiên, khi còn sống, Chúa Giêsu Kitô đã không tránh khỏi cảnh bị một số người hiểu lầm và chối từ.

Ðức tin vào Chúa Giêsu có thể đã bị các vị lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ chụp mũ cho rằng, đó là chuyện bịa đặt: Người có đức tin là người bị mê hoặc bị dụ dỗ. Cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng cho con trên bước đường theo Chúa, để con can đảm vững bước. Thường khi gặp thử thách con hay nghi ngờ, xin Chúa thương ban ơn củng cố lòng tin để con được trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

Radio Veritas Asia

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm