Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Phục Sinh (24.04.2017): Phải sinh lại bởi nước và Thánh Thần

Chúa Nhật, 23-04-2017 | 19:00:05

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3,1-8)

Khi ấy, trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra từ trên.” Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra từ trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”


Suy niệm:

Là con cháu Ađam, vừa lúc chào đời chúng ta đã mặc nhiên nhận lấy hình phạt từ nguyên tổ truyền lại. Tuy nhiên, lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa đã chiến thắng tất cả. Ngài đã sai Con Một Ngài xuống trần gian để mang lại cho con người sự sống đời đời mà họ đã đánh mất. Với cái chết và sự Phục Sinh của Ðức Kitô, Con Thiên Chúa đã biến đổi tội thành phúc, hình phạt trở thành phần thưởng. Từ một cuộc sống ngắn ngủi tạm bợ, con người có thể vui hưởng một sự sống mới bất diệt. Mọi người đều được mời gọi và có quyền hưởng nguồn hạnh phúc này với một điều kiện là phải thông dự vào cái chết và sự Phục Sinh của Ðức Kitô. Ðây là điều kiện mà Chúa Giêsu đã trao đổi với Nicôđêmô trước cuộc tử nạn của Ngài.

Anh chị em thân mến!

Ðược vào Nước Trời, được làm con Thiên Chúa, và được sự sống đời đời chính là hiệu quả của việc tái sinh. Ðó là tình trạng của một tâm hồn đã được ân sủng Thiên Chúa chiếm ngự. Tuy nhiên, để được tái sinh, để được nguồn ân sủng này, con người phải nhờ vào nước và Thánh Thần. Nước biểu tượng cho sự tẩy sạch, Thánh Thần biểu trưng cho sức mạnh.

Tất cả ý nghĩa này bao gồm trong phép Thánh Tẩy mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận, nhưng hình thức lãnh nhận cử hành bên ngoài sẽ không có một giá trị gì nếu không có Ðức Kitô và Thánh Thần. Ðức Kitô sẽ xóa sạch mọi vết tích của tội như ngày xưa trên Thánh Giá Ngài đã cất đi gánh nặng tội lỗi của toàn thể nhân loại; và nếu tội lỗi đã phá vỡ mọi trật tự trong con người thì sức mạnh Thần Khí của Ðức Kitô sẽ vãn hồi mọi trật tự nguyên thủy là làm cho họ trở nên con cái Thiên Chúa và vui hưởng sự sống đời đời. Nicôđêmô đã nhìn theo hình thức bên ngoài nên ông chẳng hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu: “Làm sao một kẻ đã lớn tuổi mà lại có thể vào trong lòng mẹ để được sinh lại lần nữa?” Chắc chắn người tín hữu hôm nay sẽ không suy nghĩ như Nicôđêmô, nhưng họ cũng mắc phải bệnh nệ hình thức. Như ông, họ tưởng rằng được lãnh nhận bí tích Rửa Tội là được bảo đảm cuộc sống đời đời. Thực thế chưa hẳn như vậy, chúng ta không phủ nhận ơn tái sinh của bí tích Rửa Tội là được bảo đảm cuộc sống đời đời. Thực thế chưa hẳn như vậy, chúng ta không phủ nhận ơn tái sinh của bí tích Rửa Tội, nhưng ơn tái sinh của bí tích Rửa Tội không phải là chiếc vé để lọt qua cửa mà vào sự sống vĩnh cửu, tín hữu chỉ cần có nó để rồi đem cất giấu thật kỹ đợi ngày xuất trình. Ơn tái sinh là khởi đầu cho sự sống mới, người tín hữu đã lãnh nhận thì có bổn phận làm cho tăng trưởng sự sống mới ấy.

Sự sống mới cần phải được tái sinh bằng sức sống mới của Thánh Thần, Ngài là nguồn sức mạnh thánh hóa họ trên bước đường lữ hành tiến về sự sống vĩnh cửu. Chính nhờ Thánh Thần, từ những tâm hồn u buồn lặng lẽ của mười một tông đồ, Thánh Thần đã biến họ thành những chiến sĩ hiên ngang rao giảng Tin Mừng. Thánh Thần xưa đã đến với các tông đồ, thì nay cũng đến với mỗi một tâm hồn người tín hữu khi họ lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Ngài muốn họ bắt chước các tông đồ là biết sống và đốt lên ngọn lửa nơi các tâm hồn khác.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con là những người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và cách riêng cho những người mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong mùa Phục Sinh. Xin cho tất cả chúng con sống xứng đáng với ơn tái sinh đã được Chúa thương ban không phải tái sinh một lần, nhưng phải tái sinh, phải đổi mới hằng ngày để luôn luôn làm cho ơn tái sinh là một bảo đảm phần rỗi cho chúng con và cho kẻ khác. Amen.

(Trích trong ‘suy niệm hằng ngày Radio Veritas Asia)

Tags: , , ,