Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh (26.04.2018): Căn tính của người Kitô hữu

Thứ Tư, 25-04-2018 | 17:00:46

Phúc Âm: Ga 13, 16-20

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.


Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay là lời trần tình của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Nói về chính Ngài, về sứ vụ của Ngài, một trong những trăn trở của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Các ông theo Thầy, nhưng lại chưa gặp được chính Thầy trong mối tương quan thầy – trò. Nghe Thầy nói, thấy việc Thầy làm nhưng các ông không cảm nhận kinh nghiệm của những điều đã được chứng kiến, nên các ông cứ bước đi trong sự mù mờ. Trong khi đó, Chúa Giêsu cho thấy mục đích của việc chọn các ông. Chúa Giêsu không chọn các ông chỉ để kết bạn hay vì mối tương quan cá nhân, nhưng vì sứ vụ duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Sứ vụ mà Chúa Giêsu đang thực hiện minh chứng Ngài được Chúa Cha uỷ thác, đồng thời làm sáng tỏ chân tính của Người Con Duy Nhất của Chúa Cha: “Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”. Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến việc chấp nhận sứ vụ cứu độ thế giới như là một báu vật ẩn chứa thử thách chứ không như một món quà đơn thuần. Ngài giúp các môn đệ nhận rõ vai trò của mình. Các ông chọn lựa và thi hành sứ vụ mà trong đó, các ông là những cánh tay nối dài ơn cứu độ của Ngài đến với nhân loại.

Chiêm ngắm Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu đã trao gởi như là căn tính của mỗi Kitô hữu. Chúng ta không chỉ là người quản lý khôn ngoan, trung tín mà còn là người thừa kế của Chúa Giêsu với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ, cùng với tình yêu. Chỉ trong tình yêu với Chúa Giêsu, mối tương quan của chúng ta với Ngài và với anh chị em mới bền chặt. Nếu Chúa Giêsu là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, thì chẳng có đường nào khác để đến với Thiên Chúa ngoài Chúa Giêsu. Hiểu chính xác là chúng ta cần một thị thực do Chúa Giêsu cấp để vào trong vương quốc sự sống của Ngài. Làm theo thứ tự, theo cách Chúa Giêsu dạy: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”, để có thể không lạc hướng, không trật đường ray, nhất là không trở thành “kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta”.

Xin cho mầu nhiệm Phục sinh tiếp tục làm chủ suy nghĩ, hành vi và lời nói của chúng ta, để nhào nặn chúng ta nên ánh sáng phục sinh cho Chúa Giêsu giữa cuộc đời. Amen.

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm