Suy niệm Tin Mừng: Thứ Năm Tuần Thánh (13.04.2017): Rửa chân cho môn đệ.

Thứ Tư, 12-04-2017 | 17:21:41

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,1-15)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.


Suy niệm:

Sellahuk là một giáo sư người Canada; trong một buổi chiều mùa hè, Sellahuk làm việc thiện nguyện với Mẹ Têrêsa Calcutta để giúp người nghèo Ấn Ðộ. Ngày kia cô được nhờ tắm cho một người đàn bà đầy ghẻ lở, cô rùng mình ghê tởm việc đó, nhưng rồi cô nhớ lại lời Mẹ Têrêsa nói: “Khi con đụng chạm đến người nghèo là con đụng chạm đến chính Chúa Giêsu”. Lúc đó Sellahuk vực người đàn bà bằng cặp mắt đức tin và nàng không còn thấy khó khăn khi tắm rửa cho người đàn bà ghẻ chốc đó nữa. Tôi hiểu câu đó bằng cặp mắt đức tin như thế nào? Làm thế nào tôi học thấy bằng cặp mắt đức tin? Helgerl có nói: “Chỉ khi chúng ta thấy Ðấng vô hình, chúng ta sẽ học làm những chuyện không có thể được”.

Anh chị em thân mến!

Giữa nói và làm đôi khi có một khoảng cách  không vượt qua được. Nói rằng mình yêu mến Chúa thì dễ, nhưng khi ta thể hiện cụ thể tình yêu đó thì quả thật là khó. Nở một nụ cười tha thứ cho một người vừa xúc phạm đến mình, cúi lượm cọng rác người bạn vừa ném bừa bãi trong lớp học, hay giúp người bị ghẻ lở đầy mình kia đi tắm, hoặc săn sóc cho một bệnh nhân khó tính. Tất cả đều là những thách thức với tình yêu và lòng đạo đức đích thực của người đồ đệ Chúa Giêsu.

Thánh Giacôbê đã lưu ý đến các tín hữu của ngài như sau: “Thưa anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không làm việc theo đức tin thì có ích gì không? Giả như có anh chị em nào không có quần áo mặc và thiếu của ăn hằng ngày mà nói với người ấy rằng: Hãy đi về bình an, hãy sưởi cho ấm, hãy ăn cho no nhưng chẳng chịu giúp đỡ những sự cần thiết về phần xác thì nào ích chi. Ðức tin cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Geb 2,14-16).

Thánh Giacôbê nhắc đến sự cần thiết của việc làm cụ thể để minh chứng cho đức tin. Lòng tin phải được thể hiện qua việc làm. Tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em cũng cần phải được rõ ràng trong việc làm, nhưng để đạt đến mức độ thực hành thì đức tin đó, lòng yêu mến đó phải khá mạnh thì mới có thể đủ sức thôi thúc chúng ta rất cần đến ơn Chúa trơ giúp để có thể đạt đến mức độ siêu nhiên này.

Lạy Chúa, chúng con cần sự trợ giúp của ân sủng Chúa để được thanh luyện và lớn lên trong đức tin và tình thương, đặc biệt hôm nay, thứ Năm Tuần Thánh, ngày Chúa thiết lập Bí Tích Tình Yêu. Xin soi sáng và nâng đỡ chúng con thi hành tốt đẹp mệnh lệnh sống yêu thương của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng đến với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể để có đủ sức mạnh mà thực hiện những điều đẹp ý Chúa, đó là thực thi giới luật mến Chúa và yêu thương anh em. Không Thầy chúng con không thể làm gì được, không nhờ Chúa trợ giúp chúng con không thể sống giới răn của Chúa như Chúa đã nêu gương cho chúng con.

(Trích trong ‘suy niệm hằng ngày Radio Veritas Asia)

Tags: , , ,