Suy niệm Tin Mừng: Thứ Tư tuần IV Mùa Chay, (29.03.2017): Tin Ngài thì sẽ được sống

Thứ Ba, 28-03-2017 | 18:25:01

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,17-30)

(17) Nhưng Ðức Giêsu đáp lại: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”. (18) Bởi vậy, người Dothái lại càng tìm cách giết Ðức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

(19) Ðức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. (20) Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. (21) Chúa Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. (22) Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, (23) để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Ðấng đã sai người Con. (24) Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Ðấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (25) Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến – và chính là lúc này đây giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống. (26) Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, (27)lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. (28)Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con (29) và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. (30) Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi.

____________________________________

Suy niệm:

Một hôm, ban giáo sư trường muốn trắc nghiệm các học sinh đang chơi ở sân trường, bèn đặt ra một câu hỏi: “Nếu anh biết được mình sắp chết trong một giờ nữa, thì anh sẽ làm gì?” Có nhiều câu trả lời khác nhau như: Tôi sẽ vào nhà thờ cầu nguyện; tôi sẽ dọn mình xưng tội; tôi sẽ đến gặp cha mẹ và người thân lần cuối cùng. Còn tôi, nếu tôi biết tôi sắp chết, tôi vẫn tiếp tục chơi. Ðây là một câu trả lời của Luy Gonzaga. Ban giáo sư ngạc nhiên hỏi thêm: “Tại sao trước giờ phút nghiệm trọng như vậy mà con vẫn đang tiếp tục chơi?” Vì Chúa dạy phải luôn luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Bổn phận con hiện giờ là chơi, nên con cứ tiếp tục chơi. Thánh ý Chúa trong giờ hiện tại này đối với con là chơi, nên con chơi là làm đẹp lòng Thiên Chúa vậy.

Tại sao chỉ là một thiếu niên mà Luy Gonzaga lại có lòng đạo đức khôn ngoan đến thế. Ðó là nhờ công lao giáo dục của người mẹ thánh thiện, của môi trường học đường lành mạnh. Gonzaga đã thường nói với các bạn mình như sau: “Tôi nhìn mọi sự và đánh giá mọi sự dưới khía cạnh đời đời. Cái nhìn không có giá trị đời đời, không xây dựng cuộc sống đời đời, không hướng dẫn ta đến cùng đích đời đời, đó đối với tôi là hư vô cả”.

Anh chị em thân mến!

Luy Gonzaga là vị thánh trẻ tuổi nổi tiếng trong giáo hội. Gonzaga đã biết đặt trọn cả cuộc đời mình, mọi hoạt động thường nhật của mình trong viễn tượng đời đời. Gonzaga chu toàn tốt đẹp mọi việc vì biết đó là thánh ý của Thiên Chúa. Ðây cũng là thái độ sống mà chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho các đồ đệ trong cuộc sống Tin Mừng của Ngài: “Này Con xin đến để thực thi ý Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho các người biệt phái, đã trách Ngài làm việc lành chữa người đau liệt chờ bên bờ giếng nước rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Thiên Chúa là người Cha nhân từ luôn luôn làm điều tốt lành cho con cái mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Giờ đây, đến phiên mình xuống trần gian để chu toàn thánh ý của Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng muốn liên lỉ làm điều tốt cho con người, bất luận đó là ngày Sabat. Ngày Sabat là ngày cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabat.

Cũng trong dịp này, Chúa Giêsu muốn mạc khải cho những kẻ chống đối Ngài mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Ngài, đồng thời Ngài mời gọi họ hãy nhìn lên cõi đời đời, hãy tin nhận Ngài và đặt đời sống của họ trong ánh sáng Lời Ngài.

Tình yêu thương nối liền giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình yêu thương đó được thể hiện bằng lòng nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã mạc khải chương trình tình yêu đời đời đó và mời gọi con người hãy đáp trả và cộng tác đắc lực với chương trình yêu thương này để được sống đời đời: “Ai nghe Lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì sẽ được sống đời đời”, khỏi bị xét xử nhưng từ cõi chết mà qua cõi sống.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách “Ðường Hy Vọng” đã khuyến khích những người con tinh thần của mình như sau:

Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. Sự điên dại trước mặt mọi người là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn… đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là phúc thật. Thành công con cám ơn Chúa, thất bại con cũng cám ơn Chúa. Hãy vươn tay lên, vì chính khi ta thất bại là lúc Chúa muốn thử xem con làm vì Chúa hay là vì ý riêng con. Vui vẻ, can đảm lúc khó khăn thất bại hơn là hân hoan lúc xuôi may. Hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay.

“Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Chúa Giêsu đã không bao giờ ngừng yêu thương con người, cả khi con người chống đối Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con luôn hướng mắt nhìn lên Chúa, đời đời con vào trong viễn tượng cuộc sống đời đời, để con được luôn can đảm, kiên trì chu toàn thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.

(Trích trong ‘suy niệm hằng ngày Radio Veritas Asia)

Tags: ,