Bắt chước thái độ sống của ba Đạo Sĩ Phương Đông

Đức Thánh Cha Phanxicô: Bắt chước thái độ sống của ba Đạo Sĩ Phương Đông

VATICĂNG: ĐTC Phanxicô khích lệ mọi người bắt chước thái độ sống của ba nhà đạo sĩ phương đông: nhận ra ngôi sao của Chúa, mau mắn lên đường kiếm tìm thờ lậy Chúa Hài ...