Các linh mục

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (07.02.2018) hằng tuần: Các linh mục cần chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng

** Phúc Âm là miệng của Chúa Kitô tiếp tục loan báo Tin Mừng, và nhập thể nơi chúng ta bằng cách diễn tả ra với các công việc làm, biến đổi chúng ta và ...