Cầu Nguyện Cho Tín Hữu Qua Đời

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Cầu Nguyện Cho Tín Hữu Qua Đời

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha... Tần tảo ...