(CBF-SEA)

Đức Hồng Y Luis Antonia Tagle, các Giám mục và các tham dự viên dâng Thánh lễ Bế mạc hội nghị Kinh thánh Đông Nam Á (CBF-SEA) tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.

Sau những ngày hội thảo Kinh thánh tại Tòa Giám mục Nha Trang, sáng thứ Năm, ngày 20/7/2017, các Đức Hồng Y, các giám mục cùng các tham dự viên dâng thánh lễ tạ ơn ...