Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha Phanxicô: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu vinh hiển trên thập giá

Hãy cùng với Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá để chiêm ngắm, chiêm ngưỡng Chúa Giêsu chiến thắng vinh hiển trên thập giá. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong Lễ Đức Mẹ ...