Chúa không bỏ rơi một ai

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (16.05.2017) hằng tuần: Thiên Chúa biết tên từng người và Chúa không bỏ rơi một ai trong những tình cảnh đau khổ.

VATICAN. ĐTC nhắc nhở các tín hữu: Thiên Chúa biết tên từng người và Chúa không bỏ rơi một ai trong những tình cảnh đau khổ. Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 ngàn tín hữu hành ...