Chuyện một ngày

Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018 - Đồng hành với các gia đình trẻ - Bài 1: Chuyện một ngày và chuyện một đời

I. Chuyện tình yêu Trong mỗi câu chuyện tình yêu thông thường, một người nam bị thu hút bởi một người nữ khởi đi từ cái nhìn cuốn hút hướng về nàng. Rồi anh tìm cách ...