cử hành các mầu nhiệm thánh

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (03.01.2018) hằng tuần: Xưng thú tội lỗi để được ơn tha thứ và cử hành các mầu nhiệm thánh

** Cử chỉ sám hối “xưng thú tội lỗi trong lời nói, việc làm và những điều thiếu sót” trước mặt Thiên  Chúa và các anh chị em khác giúp chúng ta chuẩn bị xứng ...