Cùng Mẹ Đón Ơn Đại Phúc

Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát - Địa Phận Bà Rịa: Cùng Mẹ Đón Ơn Đại Phúc

Đoàn con cái của Mẹ thuộc Giáo xứ Láng Cát, đã rước Mẹ từ các tổ xóm của mình về nhà thờ để cùng với Mẹ bước vào Tuần Đại Phúc - Tuần sống với ...